Perbekel dari Masa ke Masa

  • Dibaca: 410 Pengunjung
Nama A.A. GD RAKA MANDRI
Masa Jabatan 1939 - 1949
Nama I MADE PURSA
Masa Jabatan 1950 - 1958
Nama I NYOMAN PEGIG
Masa Jabatan 1958 - 1974
Nama I WAYAN JEGRIYASA
Masa Jabatan 1974 - 1984
Nama I NYOMAN KURDANA
Masa Jabatan 1984 - 1993
Nama I NENGAH SUDARSANA, SH
Masa Jabatan 1993 - 2001
Nama DRS. I MADE GANDRA
Masa Jabatan 1997 - 2009
Nama I GEDE SURAHARJA, SH
Masa Jabatan 2009 - 2013
Nama I MADE KAMAJAYA, SE
Masa Jabatan 2013 - 2019
  • Dibaca: 410 Pengunjung